Visste du?

Vad använder man Internet till?
- 70% söker information om varor och tjänster
- 67% skickar och tar emot e-post
- 51% använder Internetbank
(Statistiska Centralbyrån)

 

Läs mer